از ماجراجویی حیوانات لذت ببرید


ماجراجویی حیوانات برای همه بسیار دلنشین بوده است

باغ وحش حیوانات اولیه است

شما می توانید همه محبوب ترین گونه ها را پیدا کنیدوارد مجموعه که می شوی احساس می کنی بی جهت وقت برای گذراندن در این باغ وحش گذاشته ای، باغ وحشی به نسبت کوچک و نه چندان تمیز. نزدیک تر که می روی زیبایی حیوانات خیره ات می کند

اگر باغ وحش را جزء گزینه های دیدنی خود انتخاب می کنید و غذا دادن به طوطی ها را دوست دارید با خود پسته و تخمه همراه ببرید.

با حیوانات خانگی بمانید

تظاهرات با حیوانات


جاذبه ها را ببینید
از طریق سرگرمی یاد بگیرید!

برای بچه های کوچک ما حیوانات را در باغ وحش خود ارائه می دهیم


نوع های مختلف حیوانات را برای بازدید کنندگان ما وجود دارد


آموزش می دهیمما بازی می کنیمآشنایی
پیشنهاد برای مدارس گالری عکس ها
اپلیکشن رایگان

برنامه "باغ وحش من" را بارگیری کنید - نقشه و بازی های تعاملی پارک