8 اشتباه بزرگی که کارافرینان انجام می دهند و از آن آگاه نیستند


اشتباه نخست: حل مشکلاتی که وجود ندارند

اشتباه دوم: رشد بسیار سریع

اشتباه سوم: مضایقه و کم کاری در بازاریابی

اشتباه چهارم: برخورد با کارمندان به شیوه شرکت های بزرگ

از آخرین
نسخه های ما دیدن کنید

2019


بیشتر بخوانید مشاهده پیش نمایش

قیمت ها

همین الان یک جا برای خودت رزرو کن

حل مشکل اشتباه می تواند هر کسب و کاری را نابود کند، فرقی نمی کند بنیانگذاران آن چقدر باهوش باشند. بسیاری از کارافرینان با یک ایده شروع می کنند. به جای آن باید با یک مشکل واقعی شروع نمایند که با حل آن بتوانند کسب وکار پایداری را آغاز کنند.

 

کارا سمینار

۲۰ تا ۲۱
اردیبهشت ۱۴۰۲

سمینار نیاز های پایه برای تبدیل شدن به کارآفرینی


مشاهده برنامه ها