○ تماس با ما

منطقه 3 خیابان جردن کوچه ناصریمیز کمک ما از دوشنبه تا ساعت 08:00 صبح - 10:00 شب در دسترس است

+61 (0) 383 766 284

ایمیل design@karait.com


ساعت باز بودن

دوشنبه - جمعه: 8 صبح - 10 شب
شنبه: 9 صبح - 10 شب

آیا به کمک سریع نیاز دارید؟

  • خانوم زهرا حمیدی کارشناس مواد غذایی شرکت با مدرک فوق لیسانس از دانشگاه تهران

   زهرا حمیدی
  • خانوم مریم زارعی مدیر عامل و موسس شرکت با مدرک دکترا از دانشگاه لندن

   مریم زارعی
  اکانت من