اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳

مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور

مهاجرت و تحصیل از عمده دلایل حضور زبان آموزان عزیز به آموزشگاه های زبانهای خارجی می باشد. لذا در این مقاله سعی شده نگاهی به شرایط مهاجرت و تحصیل در کشور های مختلف داشته باشیم.
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳

تعریف کلی (تفکر وسبک زندگی)

هر کسی، با واقعیت یا خیالی به زندگی خود معنی می‌بخشد؛ برای یک دانشجوی هیئتی، زندگی کسی که هیئت نمی‌رود بی‌معناست. دیگری نیز با موسیقی به زندگی خود معنا می‌بخشد… صورت زندگی کنونی ما، تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود برای زندگی نیست.

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

شناخت انواع و بهترین سبک زندگی

افراد دارای علاقه اجتماعی در هر زمینه‌ای از زندگی تلاش می‌کنند تا در مسیر اهداف جامعه حرکت کنند. این افراد منافع خود را همگام با منافع جامعه انتخاب می‌کنند. انتخاب‌های آن‌ها نه تنها باعث ارتقای خودشان، بلکه پیشرفت جامعه نیز می‌شود.