Slide پیشنهاد می‌کنم با مشاهده آموزش‌های ما
با حقوق خود بهتر آشنا شوید
مطالب بیشتر دوره های آموزشی

اینجانب سحر ابوالحسنی دانش‌آموخته رشته حقوق در مقطع کارشناسی‌ارشد می‌باشم و دارای 15 سال سابقه کار حقوقی از جمله مؤسسه حقوقی پژوهشی عدل ماهد هستم و سالهاست در سایه اساتید در حوزه پژوهش‌های حقوقی فعالیت دارم. امیدوارم که با اندوخته‌های خود بتوانم گام مؤثری در ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی برای حل مشکلات حقوقی‌ مردم بردارم. با آرزوی تحقق امنیت حقوقی که حقی مسلم و ضروری است.

اینجانب سحر ابوالحسنی دانش‌آموخته رشته حقوق در مقطع کارشناسی‌ارشد می‌باشم و دارای 15 سال سابقه کار حقوقی از جمله مؤسسه حقوقی پژوهشی عدل ماهد هستم و سالهاست در سایه اساتید در حوزه پژوهش‌های حقوقی فعالیت دارم. امیدوارم که با اندوخته‌های خود بتوانم گام مؤثری در ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی برای حل مشکلات حقوقی‌ مردم بردارم. با آرزوی تحقق امنیت حقوقی که حقی مسلم و ضروری است.

تعاونی

خانواده

پیشنهاد می‌کنم برای اطلاعات بیشتر در مورد برخی مسائل حقوقی بر روی فایل‌های مورد نظر کلیک کنید.

پیشنهاد می‌کنم برای اطلاعات بیشتر در مورد برخی مسائل حقوقی بر روی فایل‌های مورد نظر کلیک کنید.

خانواده

تعاونی

خدمات ما

ما آماده کمک به هر یک از متقاضیان در هر یک از مسائل ذیل هستیم

چاپ کتب حقوقی

لورم ایپسوم  |  776

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم  |  776

مشاوره امور حقوقی

لورم ایپسوم  |  776

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم  |  776

مشاوره در انجام امور وکالتی و داوری

لورم ایپسوم  |  776

قبول امور پژوهشی

لورم ایپسوم  |  776

چاپ کتب حقوقی

لورم ایپسوم  |  776

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم  |  776

مشاوره امور حقوقی

لورم ایپسوم  |  776

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم  |  776

مشاوره در انجام امور وکالتی و داوری

لورم ایپسوم  |  776

قبول امور پژوهشی

لورم ایپسوم  |  776

تازه‌ترین‌ها

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

حقوق شهروندی

شهروند از دو کلمه «شهر» به معنی جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو و وابسته تشکیل شده است …

حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه …

حقوق فرهنگی

فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج مرکب از «فر» و «هنگ» و از ریشه Thang اوستایی است …

دادخواست

ورقه‌ای که حاوی خواسته مورد نظر شما می‌باشد که از طریق محاکم حقوقی مطالبه می‌کنید …

شکواییه

ورقه‌ای که در آن شما اعلام جرم می‌کنید و یا از شخصی به عنوان مجرم شکایت می‌کنید که …

لایحه

هر نامه‌ای که اشخاص خطاب به محاکم و مراجع قضایی نوشته و تقدیم می‌کنند را لایحه می‌گویند که …

نحوه ارتباط با ما

واتساپ

09196802779

اینستاگرام

Sahar_abolhasani_law

تلفن تماس

09196802779