مجتمع فولاد میانه مجتمع فولاد میانه درباره ما مجتمع فولاد میانه مجتمع فولاد میانه درباره ما مجتمع فولاد میانه مجتمع فولاد میانه درباره ما
درباره ما

درباره مجتمع فولاد میانه

مجتمع فولاد میانه شامل دو بخش احیا و ذوب است که قسمت ذوب به روش کوره قوس در حال ساخت بوده ولی قسمت احیا از نیمه دوم سال 1396 در حال تولید می باشد.

گفتنی است احیا مستقیم در این کارخانه به روش PERED صورت می گیرد و تا به امروز توانسته عنوان پربازده ترین و بهترین طرح پرد را به خود تخصیص دهد. از مزایای مجتمع فولاد میانه میتوان همجواری با ناوگان ریلی، قرارگرفتن در کنار رودخانه و همجواری با سد آبی، همجواری با اتوبان و مسیر زمینی مناسب، همجواری با خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه، تنها واحد احیا مستقیم و تولید کننده آهن اسفنجی در شمال و شمال غرب کشور، نزدیکی به مرزهای صادراتی ترکیه و عراق و … را نام برد.

0
تن
ظرفیت تولید
0
نفر
اشتغال مستقیم
0
هکتار
وسعت
درباره ما

درباره مجتمع فولاد میانه

مجتمع فولاد میانه شامل دو بخش احیا و ذوب است که قسمت ذوب به روش کوره قوس در حال ساخت بوده ولی قسمت احیا از نیمه دوم سال 1396 در حال تولید می باشد.

گفتنی است احیا مستقیم در این کارخانه به روش PERED صورت می گیرد و تا به امروز توانسته عنوان پربازده ترین و بهترین طرح پرد را به خود تخصیص دهد. از مزایای مجتمع فولاد میانه میتوان همجواری با ناوگان ریلی، قرارگرفتن در کنار رودخانه و همجواری با سد آبی، همجواری با اتوبان و مسیر زمینی مناسب، همجواری با خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه، تنها واحد احیا مستقیم و تولید کننده آهن اسفنجی در شمال و شمال غرب کشور، نزدیکی به مرزهای صادراتی ترکیه و عراق و … را نام برد.

0تن
ظرفیت تولید
0نفر
اشتغال مستقیم
0هکتار
وسعت