04 banner

شرکت صنایع فرآورده های غذایی پدیده دیناوند

این شرکت با فلسفه تولید محصولات سلامت محور و تامین نیاز همه افراد جامعه با کیفیت جهانی تاسیس گردیده است. این شرکت در مرحله اول با به کار گیری آخرین دستاوردهای علمی آلمان موفق به تولید نوشابه های ورزشی و سلامت محور ایزوتونیک و هیپوتونیک در ایران با 10 ویتامین و 8 املاح معدنی در جهان از سال 90 شده است.

ورزش شما

اخبار

ایزوتونیک

منظور از نوشیدنی ایزوتونیک چیست؟

نوشابه ایزوتونیک به معنای آن است که فشار اسمزی مشابه فشار اسمزی خون انسان است و به سرعت جذب (بدن …

مشاهده

هیپوتونیک

نوشیدنی ویتامینه ورزشی هیپوتونیک داینامین

نوشیدنی داینامین، اولین نوشیدنی هیپوتونیک در ایران است.بسیاری از افراد و حتی ورزشکاران احتیاج به آن ندارند که آب، املاح …

مشاهده