معرفی کرونا ویروس جدید

گروه پژوهشی نیکووید
نیکووید موثرترین داروی درمان بیماری کووید-19 اطلاعات دارویی نیکووید ترکیبات ارگانوسولفورها

معرفی کرونا ویروس جدید

گروه پژوهشی نیکووید
نیکووید موثرترین داروی درمان بیماری کووید-19 اطلاعات دارویی نیکووید ترکیبات ارگانوسولفورها

گروه پژوهشی نیکووید

تاریخ ایران زمین را که ورق میزنی در همه ی اعصار پر بوده است از نام ­آوران،بزرگان و دانشمندانی که در تمام عرصه ها دنیا را به حیرت وا داشته اند از خیام و خوارزمی گرفته تا ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، ابن سینا، محمود حسابی و… و این راه همچنان ادامه داشته و دانشمندان ایرانی در آسمان علم و دانش همچنان می درخشند. این بار نیز در حوزه پزشکی و زمانی که بیماری همه گیر کووید19 تمام دنیا را در برگرفته و امید مردم دنیا از بین رفته بود. دانشمند و نابغه جوان ایرانی به همراه تیم پژوهشی خود متشکل از دانشمندان و پژوهشگران حوزه پزشکی، ویروس­شناسی، فارماکولوژی و سایر متخصصین مختلف گرد هم آمده و نتایج سالها کار تحقیقاتی با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دینا که آن هم مرهون نبوغ جوانان این مرز و بوم می باشد، موفق به کشف و اختراع دارویی گیاهی-معدنی حاوی ترکیبات ارگانوسولفور گردید. این دارو که با روشی نوین و منحصر به فرد و با استفاده از تجهیزات و مواد اولیه دارویی داخل کشور حاصل شده با نام تجاری (نیکووید NICOVID) به تمام دنیا عرضه خواهد شد. فاز­1 و­2 و­3 کارآزمایی بالینی و تمام آنالیزهای تخصصی این دارو درداخل و خارج از کشور انجام و پروانه تولید و توزیع آن توسط ­سازمان غذا و داروی کشور صادر شده است که بر اساس نتایج به دست آمده کپسول نیکووید(موثرترین داروی خوراکی در درمان بیماری کووید19 ) علاوه بر جنبه پیشگیرانه بسیار­قوی، بیماران مبتلا به کروناویروس را ظرف مدت 5 روز درمان می کند.

درباره ما

گروه پژوهشی نیکووید

تاریخ ایران زمین را که ورق میزنی در همه ی اعصار پر بوده است از نام­ آوران،بزرگان و دانشمندانی که در تمام عرصه ها دنیا را به حیرت وا داشته اند از خیام و خوارزمی گرفته تا ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، ابن سینا، محمود حسابی و… و این راه همچنان ادامه داشته و دانشمندان ایرانی در آسمان علم و دانش همچنان می درخشند. این بار نیز در حوزه پزشکی و زمانی که بیماری همه گیر کووید19 تمام دنیا را در برگرفته و امید مردم دنیا از بین رفته بود. دانشمند و نابغه جوان ایرانی به همراه تیم پژوهشی خود متشکل از دانشمندان و پژوهشگران حوزه پزشکی، ویروس­شناسی، فارماکولوژی و سایر متخصصین مختلف گرد هم آمده و نتایج سالها کار تحقیقاتی با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دینا که آن هم مرهون نبوغ جوانان این مرز و بوم می باشد، موفق به کشف و اختراع دارویی گیاهی-معدنی حاوی ترکیبات ارگانوسولفور گردید. این دارو که با روشی نوین و منحصر به فرد و با استفاده از تجهیزات و مواد اولیه دارویی داخل کشور حاصل شده با نام تجاری (نیکووید NICOVID) به تمام دنیا عرضه خواهد شد. فاز­1 و­2 و­3 کارآزمایی بالینی و تمام آنالیزهای تخصصی این دارو درداخل و خارج از کشور انجام و پروانه تولید و توزیع آن توسط ­سازمان غذا و داروی کشور صادر شده است که بر اساس نتایج به دست آمده کپسول نیکووید(موثرترین داروی خوراکی در درمان بیماری کووید19 ) علاوه بر جنبه پیشگیرانه بسیار­قوی، بیماران مبتلا به کروناویروس را ظرف مدت 5 روز درمان می کند.

نیکووید موثرترین داروی خوراکی درمان بیماری کووید-19

کپسول خوراکی نیکووید

این گروه پژوهشی با شیوع اپیدمی کووید19 تحقیقات خود را بر این بیماری مسری و مهلک متمرکز نمود. در گام نخست با توجه به تحقیقات قبلی و  تاثیرگذاری بالای این دارو بر بیماری های ویروسی، با هدف بهبود علائم و تسریع در روند درمان مبتلایان به کروناویروس پروپوزال طرح با توجه به تاثیرگذاری بالای این دارو در درمان بیماری کووید19، فاز­1­و­2 کارآزمایی بالینی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام و نتایج که در بالین اثرات بسیار بالایی داشت، معنی­ دار اعلام گردید. سپس فاز3­ کارآزمایی بالینی در دانشگاه علوم­پزشکی بوشهر­ و مرکزتحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس انجام و نتایج که مشخصاً بر درمان بیماری کووید19 تاکید داشت به وزارت بهداشت اعلام گردید.

کپسول خوراکی نیکووید

این گروه پژوهشی با شیوع اپیدمی کووید19 تحقیقات خود را بر این بیماری مسری و مهلک متمرکز نمود. در گام نخست با توجه به تحقیقات قبلی و  تاثیرگذاری بالای این دارو بر بیماری های ویروسی، با هدف بهبود علائم و تسریع در روند درمان مبتلایان به کروناویروس پروپوزال طرح با توجه به تاثیرگذاری بالای این دارو در درمان بیماری کووید19، فاز­1­و­2 کارآزمایی بالینی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام و نتایج که در بالین اثرات بسیار بالایی داشت، معنی­ دار اعلام گردید. سپس فاز3­ کارآزمایی بالینی در دانشگاه علوم­پزشکی بوشهر­ و مرکزتحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس انجام و نتایج که مشخصاً بر درمان بیماری کووید19 تاکید داشت به وزارت بهداشت اعلام گردید.

0

درصد افراد درمان شده با داروی نیکووید

0

تعداد افراد درمان شده داروی نیکووید

0

تعداد افراد مصرف کننده داروی نیکووید

مقالات چاپ شده داروی نیکووید در ژورنال های بین المللی

مقالات چاپ شده داروی نیکووید در ژورنال های بین المللی