طراحی و ساخت ربات های نرم و سبک، مهندسی معکوس، اتوماسیون صنعتی، و نمونه سازی سریع

اگر به دنبال واقعیت بخشیدن به ایده‌های خود در ساخت قطعات و نمونه سازی سریع، اتوماسیون صنعتی و دستگاه¬های اتوماتیک، و ربات¬های نرم هستید؛ کافی است ایده¬ها و برنامه¬هایتان را با ما مطرح کنید. ما نیازها و درخواست¬های شما را ارزیابی و بررسی می‌کنیم، ایده‌هایتان را بسط می‌دهیم، و یا ایده‌های برتر و جایگزین ارائه می‌کنیم. در ادامه با تکیه بر علم، دانش، و مهارت یک گروه متخصص، بهترین ایده‌ مطابق نظر شما انتخاب می‌شود.

خواندن بیشتر

طراحی مهندسی و نمونه سازی سریع


از ایده پردازی تا طراحی

ایده مورد نظر، وارد مراحل ارائه طرح اولیه، بهینه‌سازی، ارزیابی، طراحی مجدد و اصلاحات و در نهایت ساخت نمونه اولیه می‌گردد. به این ترتیب، ایده شما را از یک رؤیا به یک واقعیت بدل می‌کنیم.

دیدن پروژه های ما
منابع ما

برای آگاهی از خدمات قابل ارائه ما، بطور کامل از وبسایت دیدن نمایید.
2014